Anaplasmose

 is een ziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Anaplasma, deze komt voor in teken.

Wat is anaplasmose?

Anaplasma en Ehrlichia zijn beide bacteriën die in verschillende soorten witte bloedcellen. groeien. Anaplasma phagocytophilum veroorzaakt de ziekte humane granulocytaire anaplasmose (HGA humane granulocytaire anaplasmose ). Deze ziekteverwekker komt af en toe in heel Europa en Amerika voor bij teken. In teken worden daarnaast ook andere Anaplasma-soorten gevonden, maar die veroorzaken geen ziekten bij mensen.

Ehrlichia chaffeensis verzoorzaakt humane monocytaire ehrlichiose (HME humane monocytaire ehrlichiose ). Deze ziekte komt voornamelijk voor in Noord-Amerika en niet in Nederland. De ‘lone star tick‘ is hetgeen dat de ziekte overbrengt. Daarnaast komt in de Nederlandse teken de verwante bacterie Neoehrlichia mikurensis voor. De betekenis en consequenties voor mensen is nog niet helemaal duidelijk. Deze bacterie is in Europa een enkele keer aangetroffen. Vooral bij mensen met een ernstig gestoord immuunsysteem is het verschenen.

 

Ziekteverschijnselen

Het ziektebeeld van anaplasmose en ehrlichiose lijkt veel op elkaar. Na een tekenbeet ontstaan vooral griepachtige verschijnselen met koorts, en soms ook met spierpijn, zware hoofdpijn, vermoeidheid en gewrichtspijn. De ziekteverschijnselen houden meestal enkele dagen aan en verdwijnen dan weer. In enkele gevallen wordt de patiënt ernstiger ziek. De kans op een ernstiger verloop van de ziekte is vele malen groter bij mensen met een sterk verstoord immuunsysteem.

 

Besmetting en preventie

De bacteriën leven normaal gesproken in paarden, kleine knaagdieren, runderen, schapen, herten en reeën. Teken raken besmet doordat zij het bloed van deze dieren opzuigen. Als de teken zich daarna vastbijten in een menselijk lichaam, dan kunnen zij de bacterie overbrengen.

 

Hoe vaak komen anaplasmose en ehrlichiose voor in Nederland?

Er is niet helemaal bekend, hoe vaak anaplasmose in Nederland voorkomt. Bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wordt de diagnose slechts heel sporadisch gesteld. Anaplasma phagocytophilum wordt gevonden in ongeveer 2-3% van de teken die zijn gevangen in de natuur. Neoehrlichia mikurensis komt voor in ongeveer 6% van de teken.