Voortgezet Onderwijs – Middelbare school

Na het basisonderwijs krijg je de volgende en dat is het middelbare onderwijs, voor veel kinderen en ouders best een lastige keuze om de beste school te kiezen

Hoe kies ik een goede middelbare school voor mijn kind?

U moet rekening houden met het schooladvies voor voortgezet onderwijs dat uw kind krijgt op de basisschool. En ook met de toelatingseisen van de school. U kunt samen met uw kind naar een middelbare school in uw regio zoeken.

 

Schooladvies op de basisschool

In groep 8 krijgt uw kind een schooladvies. Het schooladvies is een onderwijskundig rapport dat de basisschool opstelt. Met dit schooladvies kunt u op zoek naar een middelbare school die u en uw kind het meest geschikt lijkt. Veel scholen geven voorlichting over scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. De school voor voortgezet onderwijs beslist of het uw kind toelaat. De school kijkt daarbij naar het schooladvies.

 

Informatie inwinnen over middelbare scholen

Om aan informatie over een school voor voortgezet onderwijs te komen, kunt u:

  • informatie vragen op de basisschool;
  • samen met uw kind naar de open dag van een school gaan;
  • een school vragen naar de schoolgids of het schoolplan;
  • de kwaliteit van een school bekijken op de website Scholenopdekaart.nl van de VO-raad.

 

Open dagen op scholen voor voortgezet onderwijs

De meeste scholen voor voortgezet onderwijs organiseren in januari of februari een open dag. U en uw kind kunnen dan kennismaken met de school en spreken met docenten en leerlingen.

 

Schoolgidsen voortgezet onderwijs

Elke school brengt ieder jaar een schoolgids uit met informatie over:

  • de lesmethode;
  • de organisatie van het onderwijs;
  • lestijden;
  • vakantierooster;
  • schoolkosten;
  • speciale programma’s van een school. Bijvoorbeeld voor kinderen die extra hulp nodig hebben. Of kinderen die hoogbegaafd zijn.

 

Aanmelding bij school voor voortgezet onderwijs

Van de basisschool krijgt u een uitschrijfformulier. Daarmee schrijft u uw kind uit bij de basisschool. Vervolgens meldt u uw kind aan bij één middelbare school of meerdere scholen. Aanmelden kan alleen binnen een bepaalde periode. In verschillende gemeenten kan het aanmelden anders verlopen. Vraag hiernaar bij de gemeente.

Het is verstandig u bij de schoolkeuze op meerdere scholen te richten. Bepaalde scholen krijgen meer aanmeldingen dan er plaatsen zijn. U moet dan misschien kiezen voor een andere school.

U moet uw kind bij meerdere scholen tegelijkertijd kunnen aanmelden. Dat is in de wet geregeld. Enkele gemeenten hebben nu een systeem waarbij u uw kind maar bij één school tegelijkertijd kunt aanmelden. Maar dit is dus niet volgens de regels.

Scholen weten dit en passen daarop hun systeem aan. Maar dit kost tijd. Scholen in enkele gemeenten hebben de wijze van aanmelden al bekendgemaakt voor het schooljaar 2017-2018. Daarom moeten scholen de aanpassingen af hebben voor kinderen die het schooljaar 2018-2019 naar een middelbare school gaan.

 

Toelating en inschrijving voortgezet onderwijs

De school voor voortgezet onderwijs baseert de toelating op het schooladvies. Maar een middelbare school mag leerlingen weigeren die het geloof of de onderwijsvisie van de school niet steunen. Dat mag een school alleen doen op basis van een eenduidig toelatingsbeleid.

Bron: rijksoverheid.nl